Bygg ett hållbart hus med Skidstahus

Beställ våra huskataloger

Hus, fjällstuga eller fritidshus – hitta ditt nya hem i lugn och ro.
Läs eller beställ hem våra kataloger.
Beställ katalog

Hållbarhet är något som genomsyrar hela Skidstahus – från produktionen i fabriken, val av virke och uppvärmning till vår personalpolitik. Här kan du läsa mer om vad det innebär att bygga ett hållbart hus med Skidstahus.

Att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete är en självklarhet för Skidstahus. Vi vill värna om miljön och våra medarbetare och erbjuda våra kunder så hållbara hus som möjligt till ett bra pris. Lagen ställer höga krav på energiförbrukning i nyproducerade hus som får dra mindre och mindre energi. Vi inte bara vill bygga energismarta hus, vi måste faktiskt göra det. 

Vi arbetar hårt med att minimera materialspillet i vår egen, interna produktion och på byggplatsen. Detta genom att hitta sätt att beräkna materialförbrukningen på ett så effektivt sätt som möjligt samt optimera användandet av materialet, bland annat genom att beställa anpassade längder. Husen tillverkas i en kontrollerad miljö på vår fabrik Ullånger, det ger oss kontroll över hela processen och gör det enklare att minimera materialspill. 

Viktigt för oss är även att bibehålla en balans mellan hållbarhet och kostnader. Investeringen i hållbara lösningar måste vara rimlig i förhållande till besparingen man gör på till exempel energikostnader. Att bygga ett väldigt välisolerat hem sparar till exempel på uppvärmningskostnader, men du använder också mycket material under byggandet. Vi är måna om att hitta en balans som är bra både för miljön och plånboken. 

Vad du kan göra som kund

Som kund finns det flera val och överväganden du kan göra för att bygga ett så hållbart hus som möjligt. Ett av dem har du redan gjort genom att bygga ett hus av trä, som binder koldioxid under hela sin livstid. Fundera över husets storlek och hur mycket utrymme ni faktiskt behöver. Antalet fönster, val av ventilation och energisystem i huset påverkar också husets totala klimatavtryck. När ni väl är inflyttade kan du göra den kanske största egna påverkan när det kommer till energikostnader genom att välja belysning och apparaturer som drar mindre energi.

Är det dyrare att bygga hållbart?

Att bygga ett hållbart hus kan ofta innebära en något högre investeringskostnad, samtidigt gör du besparingar på driftkostnaden och får på så vis möjlighet att tjäna igen pengarna. När intjäningen sker under flera generationer är det svårare att motivera investeringskostnaden, men sett ur ett hållbarhetsperspektiv är en långlivad produkt det bästa val du kan göra.

10 sätt som Skidstahus jobbar med hållbarhet

– Skidstahus fabrikslokal värms upp med biobränsle som hämtas från sågverket i närheten, en transportsträcka på endast 100 meter.

– Köpt el till produktion kommer till 54,5% från vattenkraft, 42,8% från kärnkraft och 2,7% från vind- och solkraft.

– Virket till våra hus, som i huvudsak är gran, avverkas och produceras lokalt för att minimera transporter och säkerställa ett så tätvuxet virke som möjligt, något som bidrar till husens höga kvalitet och långa hållbarhet.

– Som arbetsgivare värnar vi om och jobbar aktivt med vår personal för att ha ett så långsiktigt och hållbart personalsamarbete som möjligt. Allt för att vår personal skall trivas och bli långvariga, friska medarbetare.

– Vi optimerar kaplängderna ur vårt virke för att minimera avfall.

– Virkesavkap återvinns, delas upp i mindre delar och blir till värme i fjärrvärmeverk.

– Isoleringsmaterial och skivmaterial måttbeställs allt för att minimera avfall.

– Isoleringsavfall (stenull) återvinns och fräses upp till lösull.

– Avfall sorteras i fraktioner där papper återvinns.

– Vi arbetar ständigt med att erbjuda kunderna bästa möjliga energilösning i förhållande till materialförbrukning, transporter och investering, där vi med vår flexibilitet alltid kan finna en lösning som passar varje kund, oavsett förutsättningar och geografisk placering.

Fler artiklar

Starta din husresa med oss

Alla våra husmodeller är till för din inspiration,
men du kan själv designa hus och planlösning som du vill.
Kontakta oss