Skidstahus bygger för framtiden!

Skidstahus har under flera år haft en mycket kraftfull försäljningsutveckling, vilket inneburit att vi nu nått vårt kapacitetstak för vad vi kan producera i vår fabrik i Ullånger mitt i Höga Kusten.

För dagen så bokar vi in leveranser hösten 2022 vilket är oerhört positivt men också en lång väntan för våra kunder att uppfylla sin dröm om den nya bostaden eller fritidshuset.

Skidstahus har därför fattat ett historiskt beslut om att göra en större investering i vår fabriksanläggning här i Ullånger.

Vi planerar att bygga ut vår fabriksanläggning för en utökad kapacitet om ca: 50% (eller omräknat ca:100st villor & fritidshus).

Den utökade produktions och lagringsytan uppgår till ca:2000kvm fördelat enligt följande 1250 kvm produktionsyta, 650 kvm lagerlokal och ca:100 kvm kontor/personalytor,

Vid full drift kommer dessutom ett 20-tal nya arbetstillfällen att krävas både av produktions och tjänstemannakaraktär.

 

Preliminär tidplan:
1. Kvartal 1, 2022 projektering och upphandling,
2. Kvartal 2-3, 2022 bygg och installation
3. Kvartal 4, 2022 intrimning.
4. I Januari 2023 skall dom första produkterna lämna den nya fabriken.

 

Detta är självklart en historisk dag i Skidstahus 70-åriga historia och vi
oerhört stolta och glada att få delge Er denna nyhet.

Detta är självklart en historisk dag i Skidstahus 70-åriga historia och vi oerhört stolta och glada att få delge Er denna nyhet.

Starta din husresa med oss

Alla våra husmodeller är till för din inspiration,
men du kan själv designa hus och planlösning som du vill.
Kontakta oss